banner

AHMOSE SOFTWARE s.r.o.

img

Společnost AHMOSE SOFTWARE s.r.o. se zabývá vývojem informačních sytémů pro plánování, řízení a monitorování výroby v průmyslových podnicích. Jedná o softwarové řešení, které je implementováno napříč výrobním procesem a zabírá oblast výroby, údržby strojů, nástrojárny a řízení kvality. Toto softwarové řešení je v současné době používáno deseti automotive společnostech v USA, Číně a Evropě.
img