banner

Nextis.7 - Informace o modulech

Seznam a popis jednotlivých modulů IS Nextis.7
Manager

Modul manager je velmi výkonný nástroj, který uživatelům poskytuje rychlý, efektivní a jednoduchý přístup ke všem důležitým informacím o partnerovi jako jsou například aktuální ceny zboží včetně zohlednění speciálních slev a individuálních ceníků, CRM informace, poptávky, objednávky, výdejky, doklady, reklamace, obchodní případy a mnoho dalších informací, vázajícím se k aktuální kartě partnera. Aktuální kartu partnera lze nastavit buď manuálně (vyhledáním v seznamu partnerů zadáním klíčového slova, části názvu nebo identifikačního čísla) nebo automaticky pomocí systému, spolupracujícího s telefonní ústřednou, která identifikuje volajícího podle telefonního čísla a automaticky ho v systému vyhledá. Ve spolupráci s telefonní ústřednou pak manager poskytuje také užitečné informace o aktuálním stavu a hovorech na ostatních telefonních linkách a o ukončených a zmeškaných hovorech. Telefonní linky, které chce uživatel sledovat v manageru lze nastavit individuálně. Manager také úzce spolupracuje se systémem Synaptic.Cross čímž se velmi zjednodušuje vyhledání produktu nebo jeho části dle čísla výrobce nebo dle technických parametrů výrobku.
Manager Vám zásadně urychlí komunikaci s partnery, kteří nepochybně ocení rychlost a přesnost poskytnutých informací.

 
Nákup & prodej

Modul nákup a prodej sdružuje všechny základní nástroje, potřebné k obchodování. Na straně nákupu obsahuje : faktury, dodací listy, zálohové faktury, nabídky, poptávky, objednávky, návrhář objednávek, správu reklamací a správu chyb v dodávkách.
Na straně prodeje jsou to : faktury,  poptávky, nabídky, objednávky, zásilky, zpětné listy, reklamace. 
Modul dále obsahuje : obchodní případy , evidenci smluv, evidenci zápočtů, nástroje pro pro provádění úhrad přes třetí subjekty a interní doklady.
V části, která se zabývá nákupem se nachází mnoho užitečných nástrojů. Například každý přijatý doklad obsahuje podrobný přejímací protokol, do kterého lze zapsat všechny rozdíly dodávky jak cenové tak i množstevní a případně také poškozené kusy a z tohoto protokolu se poté sám vytváří protokol chyb k případnému reklamačnímu řízení s dodavatelem. Zavedení přijatých dokladů je rozděleno do jednotlivých kroků z nichž každý musí být ověřen zodpovědným pracovníkem, jenž má oprávnění, potřebné k jeho provedení. Typicky je například přijatá faktura rozdělena do 8 kroků.

1. Zavedení dokladu (zavedení nového dokladu do systému)
2. Vyplnění základních formálních informací (datum vystavení, DUZP, variabilní symbol apd…)
3. Navedení položek (navedení jednotlivých položek zboží, služeb, spotřeby apd…)
4. Přejímací protokol (fyzická přejímka zboží či materiálu)
5. Kontrola formální a správnosti (kontrola datum, kurzů, měny, čísla dokladu a  výsledných částek s originálem dokladu)
6. Příjem na sklad (systém fyzicky vytvoří příjemku a provede příjem na sklad)
7. Zaúčtování (zaúčtování se provádí automaticky při každém kroku, tímto krokem jen zodpovědná osoba schvaluje způsob zaúčtování)
8. Schválení úhrady (systém umožní k tomuto dokladu vytvořit příkaz k úhradě)
 
Počet kroků se může u jednotlivých typů dokladů lišit. Například dodací list nebude obsahovat krok schválení k úhradě apd…Ověřování jednotlivých kroků lze omezit právy uživatelů a tím rozdělit zodpovědnost a snížit riziko chyby. Stejně jako ostatní seznamy v systému, jsou i všechny seznamy zde snadno upravitelné dle potřeb uživatele pomocí systému vzhledů (viz. Vzhledy). Ke každému přijatému dokladu lze také samozřejmě navázat libovolné dokumenty (například originál faktury, dodacího listu apd.).
V části, zabývající se prodejem

 

 
Sklad

Modul sklad obsahuje vše co se týká práce se skladem a skladovými zásobami. Jedná se například o skladové karty, produktové karty, příjemky, výdejky, převody, inventury a různé nástroje pro práci se skladem jako například editor struktury skladu, systém řízení prodeje který umožňuje nadstandardní nastavení které produkty kterých dodavatelů mají být při prodeji upřednostněny a v jakém pořadí, systém cenových akcí a další.

 
Statistiky & přehledy

Modul statistiky a přehledy shromažďuje nástroje, potřebné k získávání informací ze systému a vytváření přehledů, statistik a grafů. Shromažďuje na jednom místě přehledně data v potřebných souvislostech a umožňuje efektivně rozhodovat o chodu firmy. Samozřejmostí je i možnost využití vzhledů a exportu do běžných formátů jako je například Microsoft Excel. Některé statistiky  obsahují také možnost zobrazit data v 2D nebo izometrických 3D grafech s využitím nemodernějších zobrazovacích metod, možností tisku, otáčení pro pohled ze všech stran a zvýrazněním hodnot pod kurzorem myši. Mimo standardních přehledů lze na přání snadno vytvořit a implementovat individuální přehledy, vytvořené na základě požadavků zákazníka.
 
Obchodní případy

Modul obchodní případy je obdobou notoricky známé zakázky. Obchodní případ sdružuje všechny informace k jednomu uskutečněnému obchodu od poptávky zákazníka přes objednávky u dodavatele až k expedici a fakturaci a případně také následné reklamaci. Slouží k utváření objektivního přehledu o ziskovosti jednotlivých obchodů díky možnosti zakalkulování ostatních nákladů na provedení celého obchodu. Dle ziskovosti obchodních případů pak může být sledována efektivita zaměstnanců apd.. V našem systému se velká část obchodního případu vytváří zcela sama a automaticky. Ručně je potřeba ošetřit jen složité a nestandardní obchody, u kterých systém není sám schopen vyhodnotit, které doklady se daného obchodu týkají.

 
Závazky & pohledávky

Tento modul poskytuje komplexní přehled o stavu závazků a pohledávek včetně časového rozlišení (lze zjistit i stav k libovolnému datu zpětně), s informací zda je pohledávka či závazek před splatností nebo po splatnosti  a jak dlouho je pohledávka nebo závazek po splatnosti. Dále modul obsahuje upravený seznam závazků pro vytváření hromadných příkazů k úhradě a nástroje pro práci s neplatiči. Seznamy závazků a pohledávek jsou vytvářeny z aktuálních dat takže v okamžiku kdy dojde například k úhradě dokladu bankovním převodem a systém tuto úhradu spáruje tak doklad z pohledávek a dokladů sám zmizí.

 
Banky & pokladny

Modul banky a pokladny se dělí na dvě základní části jek je patrné již z jeho názvu. První částí jsou banky kde se shromažďují doklady a informace ke všem bezhotovostním peněžním tokům evidovaným systémem. Obsahuje knihu bankovních dokladů (bankovní výpisy), nástroje pro import bankovních výpisů z mnoha běžných bankovních formátů a jejich automatické nebo ruční párování s doklady. U některých bank lze nastavit i plně automatický import. Druhou částí jsou pokladny které shromažďují doklady ke všem hotovostním transakcím. Tato část obsahuje hlavní pokladnu kterou lze rozdělit mezi uživatele pověřené prováděním hotovostních transakcí na pokladny uživatelů. Pokladny lze vést v libovolných měnách. Mezi pokladnami uživatelů lze také provádět převody.

 
Majetek

Modul majetek se zabývá evidencí karet majetku, pořízeného firmou. Karty obsahují všechny potřebné informace, jako je inventární číslo, název, vstupní cena, povaha majetku (vlastní/cizí), druh majetku (DM/HM…), pohyby na kartě majetku, datum zařazení do užívání, datum vyřazení, umístění majetku, poznámky,  a mnoho dalších. Dále modul obsahuje likvidaci majetku která slouží k vyřazování a vytváření vyřazovacích protokolů majetku.

 
Účetnictví

Modul účetnictví obsahuje vše potřebné pro vedení účetnictví fyzických a právnických osob. Deník účetních operací, hlavní účetní knihu, hlášení, výkazy, přiznání k daním a nástroje, potřebné k práci s účetnictvím. Sestavování účetnictví probíhá v systému plně automaticky takže seznamy jsou určeny především pro kontrolu a případné ruční korekce a díky vysoké úrovni  provázanosti s prvotními doklady lze také snadno odhalit nepřesnosti či chyby v účetnictví.

 
Internetový obchod - Nextis.WEB2

Internetový obchod je velmi silný nástroj prodeje. Tento systém využívá ON-LINE informace z informačního systému (katalog, ceny , zásoby) takže data v něm jsou neustále naprosto aktuální. Objednávka zákazníka je také zpracována ON-LINE čímž je zase zajištěna maximální konzistence skladu. Při vytvoření objednávky zákazníkem jsou navíc všichni přihlášení uživatelé informováni o této nové objednávce a objednávka se může i sama ihned vytisknout na přednastavené tiskárně. Pokud objednávka obsahuje zboží které je skladem, ihned se objeví v seznamu objednávek určených k expedici. V internetovém systému má zákazník navíc přehled o realizovaných objednávkách, reklamačních řízeních a jejich aktuálním stavu nebo může změnit některá svá nastavení (například obvyklý způsob dopravy, dodací adresy apd..).

 
Správce souborů

Systém pro ukládání a správu dokumentů v binární podobě, který je součástí IS Synaptic.net je vysoce sofistikovaný nástroj, zajišťující snadnou dostupnost a maximální bezpečnost. Dokumenty uložené v tomto systému jsou uloženy přímo v databázi a nevyskytují se nikde na pevných discích. Tím je zajištěno, že každý dokument uvidí jen uživatel, mající potřebné oprávnění. Další výhodou je že uživatel nemusí dokumenty hledat nikde v síti a ať se přihlásí do systému odkudkoli, budou dokumenty dostupné vždy stejným způsobem. Všechny dokumenty uložené v tomto systému se zálohují zároveň s databází takže stačí jediná záloha ne naprosto všechna data v systému.
 
Adresář partnerů

Modul partneři je určen ke komplexní správě obchodních partnerů s možností základního (odběratel/dodavatel) a podrobného členění (lze libovolně definovat). V modulu lze vyhledávat, třídit a řadit podle mnoha různých kritérií. V kartě partnera lze díky její propracovanosti umístit celou řadu nadstandardních informací jako například preferovanou dopravu a dodací adresu pro jednotlivé dny v týdnu apd. Modul dále obsahuje aplikaci, která je schopna u partnerů se sídlem v České Republice zjistit většinu základních informací pouze na základě zadaného identifikačního čísla, což minimalizuje riziko chyby či překlepu při ručním zavádění těchto informací (obchodní název, adresa sídla, živnostenská oprávnění,plátce DPH apd.).
img